TIUKU

Kulturfabriken för Informationsspridning

Tiuku

Tiuku grundades år 2013 för att erbjuda forskare, journalister och konstnärer möjligheten att planera och förverkliga gemensamma projekt i gränssnittet mellan konst och vetenskap. Vi fungerar som ett närverk och som en katalysator, och söker efter nya sätt att skapa dialog mellan vederhäftig forskning, högklassigt konstnärligt arbete, och innovativt journliastiskt arbete. Vi deltar i planering, skapar team, och utreder finansieringsmöjligheter. Till vårt nätverk hör humanister, författare, samhällsvetare, journalister, filmmakare, producenter, musiker och bildkonstnärer, kort sagt många slags kunniga människor. Bland våra nuvarande projekt återfinns t.ex. en på ungdomsforskning baserad dokumentärfilm, en serie låtskrivningsverkstäder där unga uppdaterar bilden av Finland, en skiva med nygamla visor, samt annat som du kan läsa mer om på vår sida om pågående projekt. Du kan kolla sånger och intervjuer på Yle Arenan.

RIMLAB på Yle Arenan