TIUKU

Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas

Rimlab

NUORTEN ÄÄNIÄ MONIKIELISESTÄ NYKY-SUOMESTA

Rimlab biisintekopajat ovat osa laajempaa kokonaisuutta, joka kulkee nimellä Finlandia 2.1. Kokonaisuudessaan hanke tuottaa sekä uusia lauluja että muitakin muotoja saavaa uutta tietoa siitä, miltä Suomi tuntuu tämän päivän nuorten arjessa ja kokemuksissa.

Monikielinen Suomi päivittyy vauhdilla, erityisesti nuorten keskuudessa. Miltä Suomi tänään kuulostaa? Finlandia 2.1 -hankkeessa kysymykseen vastaavat nuoret itse kirjoittamansa musiikin kautta. Hankkeen ytimessä on sarja matalan kynnyksen laulunkirjoittamistyöpajoja eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tuleville 8–20-vuotiaille nuorille (RimLab-pajat). Populaarimusiikki toimii tässä omaäänisenä kielenä, joka kertoo, miltä nuorten arki tuntuu ja kuulostaa.

Biisipajoissa tarjoutuu tila kehittää itseilmaisun sekä luovan ajattelun ja kirjoittamisen taitoja. Samalla hanke kannustaa uusiin kontakteihin eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien nuorten kesken. Pajojen yhteydessä uusista lauluista tuotetaan nuorten kanssa mahdollisuuksien mukaan laadukkaat äänitteet, ja uusien musiikkikappaleiden oheen luodaan myös yhdessä kuva-aineistoa. Osa uusista kappaleista on julkaistu yhteistyössä Yleisradion kanssa Yle Areena-alustalla alkaen 2015. Pääroolissa on kuitenkin uusien laulujen kirjoittaminen yhdessä, 2-4 hengen pienryhmissä.

Äänin ja kuvin dokumentoitava yhteisöllinen työpajatoiminta on hankkeen ydin. Hyvä laulu perustuu elettyyn ja koettuun todellisuuteen, joka ryhmätyössä löytää tiensä muiden kirjoittajien kokemuksiin ja ajatuksiin. Biisinteko on nuorille arvokas kanava nostaa esiin sellaisiakin kokemuksia, joita on vaikea pukea sanoiksi ja jotka helposti jäävät nuorten omaksi hiljaiseksi tiedoksi. Samalla omia havaintoja ja pohdintaa sisältävät laulut tarjoavat nuorille ominaisen populaarikulttuurisen kanavan tuottaa tietoa ja kertoa siitä Suomesta, joka heidän kokemuksissaan piirtyy. Tässä mielessä hankkeen ylin tavoite on tarjota kiinnostava ja luonteva kanava jossa nuoret voivat tuoda oman äänensä kuuluville.

Itse laulujen lisäksi hankkeessa tuotetaan nuorten ja ammattilaisten vuoropuheluna sarja nuorten monikielisestä arjesta kertovia lyhytdokumenttielokuvia, joissa uudet laulut muodostavat kertomusten tarinallisen ytimen. Elokuvat ja niihin kytkeytyvä verkkosivusto on tarkoitettu laajaan levitykseen kaikille nuoruudesta ja monikielisyydestä kiinnostuneille sekä kouluihin ja vapaa-ajan ympäristöihin.

Dokumenttielokuvien sekä muun pajojen tuottaman aineiston pohjalta luodaan multimedia-aineistoja sisältävä ekirja, jonka sisältö tuotetaan pajatyön ohessa dialogissa pajan vetäjien, nuorisotutkijoiden, sekä nuorten välillä. Jotta pajatyöskentelyä kuvaavaa aineistoa ja pajoissa syntynyttä musiikkia voidaan käyttää dokumenttielokuvissa ja ekirjassa, on tärkeää että jokainen pajoihin osallistuva allekirjoittaa tai pyytää huoltajaansa allekirjoittamaan kuvauslupalapun.

Pajat järjestetään yhteistyössä nuorisotointen sekä muiden kulttuurisen nuorisotyön toimijoiden kanssa. Näiden toimijoiden kautta hankkeen käytöön saadaan merkittäviä resursseja kuten ammattikäyttöön soveltuvia studiotiloja, lisäkalustoa kuvaamisiin sekä runsaasti osaavaa ja avuliasta henkilökuntaa. Hankkeemme yhteistyökumppaneita ovat mm. Helsingin nuorisotoimi, Nuorisotutkimusverkosto, Svenska Nu, Nuori Kulttuuri -säätiö, Nuoren Voiman Liitto, Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, Finlands Svenska Ungdomsförbund sekä Plan Suomen Matkalla-hanke. Hanketta ovat rahoittaneet mm. Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto ja Svenska Kulturfonden.

Hankkeen toteuttaa Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas Tiuku (www.tiuku.info). Verkostomaisen Tiukun lähtökohtana on ennakkoluuloton yhteistyö tutkimuksen, median sekä taide- ja kulttuurikentän toimijoiden kesken. Finlandia 2.1. -työryhmän kokoaa hankkeen tuottaja, Tiukun koordinaattori Petter Korkman, hankkeen tutkimusosiota koordinoiva Leena Suurpää sekä dokumenttielokuvasarjan ohjaaja Tommi E. Virtanen. Hankkeessa päävastuuta työpajojen vetämisestä kantaa Emilia Neuvonen.

Vuoden 2017 aikana Finlandia 2.1 hanke sai jatkoa kymmenosaisen dokumenttisarjan muodossa. Finlandia Road Trip kulkevan ohjelman puitteissa TIUKU tuotti sarjan nuorten live konsertteja, joissa nuoret kertovat suomestaan omien uusien laulujen kautta. Konsertit ja niistä kertova dokumenttisarja ovat osa Suomen syntymäpäiviä juhlistavaa Suomi 100 ohjelmaa. Sarja löytyy Yle Areenasta otsikolla Finlandia Road Trip 2017.

SuomiFinland100-banneri_sininen_RGB_790x444_14844_4

RIMLAB-tiimi:

Petter Korkman on yhteiskuntafilosofian dosentti sekä Tiukun koordinaattori. Tommi E Virtanen on dokumentaristi ja Emilia Neuvonen on näyttelijä/laulaja, mutta myös kokenut työpajaohjaaja. Kaikki kolme ovat aktiivisia lauluntekijöitä. Fanny Vilmilä on taiteiden maisteri ja kulttuurisesta nuorisotyöstä opinnäytettä valmisteleva nuorisotutkija Suomen nuorisotutkimusverkostosta. Lisätietoja: petter.korkman@gmail.com. Puh: 050 55 00 883 (Petter Korkman)