TIUKU

Kulturfabriken för Informationsspridning

Projekt

Youth Street Politics Helsingfors-London // Dokumentärfilm. Tiuku deltar i arbete med en dokumentär om unga människors vardag på konkreta och virtuella gator. Filmen bygger på ungdoms- och medieforskning och innehåller bildmaterial och musik av unga. Film och klipp Janne Laiho, musik och ljud Petter Korkman.

Ferlin i Finland // CD-skiva. Sveriges mest tonsatta poet Nils Ferlin levde sig in i de fattigas vardag, och deltog i att skapa en optik där just de svagastes lidande blir samhällsprojektets startpunkt. I den bemärkelsen artikulerar hans dikter en gryende den Nordiska välfärdsstatens etik. Skivan lyfter fram tidigare outgivna finländska Ferlin-kompositioner av bland annat Kaj Chydenius, Toivo Kärki, Jussi Chydenius, och Petter Korkman. Skivan finns bland annat på Spotify.

Reetu och Lola // Dockteatermusikal. Hur är det att slå rot på ny ort? I musikalen Reetu och Lola behandlas frågan ur två ormars perspektiv. Blyga Reetu och bestämda Lola flyttar till Kotteby och finner genom diverse äventyr sina egna svar på frågan. Musikalens manuskript utarbetas i samband med forskning kring självbiografiska beskrivningar av att flytta till ny ort. Premiären hölls på Svenska Teatern på hösten 2016.

RIMLAB// Låtskrivningskurs och utarbetning av därtill relaterat multimedialt material. Finland uppdateras dag för dag: hur låter dagens och morgondagens Finland? RIMLAB sammanför ungdomar från olika språkgrupper för att tillsammans skriva nya sånger om deras Finland, på de språk de själva talar och sjunger på. Kurserna hålls i samarbete med ungdomsarbetare, låtskrivare och forskare. Mer information om projektet finns här!