Tiedonjulkistamisen kulttuuritehdas

Kulturfabriken för informationsspridning

Culture Factory for Knowledge Sharing
Kulturfabriken för informationsspridning rf (Tiuku) producerar bland annat låtskrivningsverkstäder för unga och dokumentärvideon.
Uppburen av sitt starka nätverk av forskare och konstnärer sprider Tiuku gedigen kunskap i samhället.

I det arbetet förenar vi på nya sätt vetenskapliga studier och konstnärligt arbete.

Vi känner ett särskilt ansvar för att stärka unga rösters hörbarhet i samhället.

Tiuku förnyar sina verksamheter kontinuerligt och förblir öppet för nya upplägg och samarbeten i gränssnittet mellan konst, kultur, vetenskap och medborgerlig aktivism.

Om du har en idé eller om du söker en kumpan till ditt projekt, ta gärna kontakt med Tiukus koordinator Petter Korkman
 

EMAIL

LÅTSKRIVNINGSVERKSTÄDER FÖR UNGA


G SongLab är ett av Tiuku utvecklar koncept där unga delar sina observationer och tankar genom att skriva nya sånger i små grupper. Genom att föra samman unga från olika bakgrund i gemensamma konstprojekt utvecklar ungdomarnas en ny lyhördhet för samhälleliga verkligheter som skiljer sig från deras egna. Samtidigt stärker ordsättandet av egna och varandras perspektiv och erfarenheter deras samhälleliga och medborgerliga färdigheter. G SongLab skapar kanaler också åt unga som inte hittat en plats inom den officiella konstpedagogikens ramverk.

CITATDOKUMENTÄRER


CitatDokumentären är ett redskap som Tiuku utvecklat för att genom korta filmer föra fram t.ex. en forsknings centrala observationer genom en serie anonyma men livssmakande citat. Ett exempel är filmserien ”Vara med i samhället”, en sexdelad serie korta dokumentärfilmer som grundar sig på ett omfattande material samlat av Röda korsets Ungas skyddshus i samarbete med forskningsprojektet All Youth (Finlands Akademi). Genom filmerna delges publiken ungas observationer och erfarenheter just som de är. Filmerna delas genom Ungas skyddshus kampanjsida och har nått väl ut såväl till beslutsfattare som till en bredare allmänhet.

CitatDokumentären är ett starkt verktyg för spridning av samhälleligt beydelsefull kunskap. Samma tänkande tillämpas på olika sätt inom samarbetsprojekt som vi förverkligar inom medborgarsamhället och med professionella inom konst och vetenskap.

TIUKUS PROFESSIONELLA NÄTVERK


Tiuku har tillgång till ett enastående nätverk forskare och konstnärer. Vi utvecklar konstbaserade sätt att producera och disseminera kunskap både inom egna projekt och i samarbete med våra kumpaner. Bland samarbetsprojekt kan vi nämna Drawing Together: Relational Wellbeing in the lives of young refugees, ett av Nordforsk finansierat omfattande upplägg där konstverkstäder och dokumentärfilmer utgör väsentliga led i studien av unga ensamt inflyttade flyktingars liv i Finland, Norge och Skottland.

Som kumpaner och finansiärer i våra projekt medverkar bland annat Migrationsinstitutet, Helsingfors stad, Genelec Oy, Nationalteatern, Helsingin Sanomat, YLE och Konstuniversitetet.

FORSKNINGSKOMMUNIKATION PÅ SVENSKA


Jobbar du med eller planerar du ett svenskspråkigt forskningsprojekt? Har ditt projekt eller din organisation tillgång till samhälleligt viktig kunskap som gärna kunde delas med världen även med andra medel än text? I så fall kan det vara en god idé att ta kontakt oss! Tiuku har erfarenhet av att föra samman konstnärligt kunnande, multimedia, centrala samhälleliga aktörer och gedigen forskning. Vi har ett starkt tvåspråkigt nätverk och fungerar gärna som portal och träffpunkt för svenskspråkiga och nordiska projekt och forskare med intresse för påhittiga och mångsidiga sätt att nå ut.

Ett tips för dej som blev intresserad: kontakta oss gärna redan då projektet ännu är i planeringsskedet. Vår erfarenhet och våra kontakter kan vara ett bra sätt att bygga upp en trovärdig plan för hur din forskning kan nå ut både inom och i synnerhet utanför det rent akademiska. En plan som visar att du både vill och kan nå ut till en bredare allmänhet är en sak som sakkunniga inom forskningsfinansiering idag uppskattar allt mer. Vi hörs!

Till Tiukus styrelse hör doktor i musik Anna Kuoppamäki, professor i visuell journalistik Janne Seppänen, Svenska YLE drama producent Marina Meinander, fotograf Patrik Rastenberger, Ungdomsforskningsnätverket i Finland redaktionssekreterare Tanja Konttinen samt bildkonstnär Markus Kåhre.  


Ta kontakt


Om du har en idé eller om du söker en kumpan till ditt projekt, ta gärna kontakt