TIUKU

Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas

Tiuku klubi

Tiuku klubi on Tiedonjulkistamisen kulttuuritehdas ry 2015-2017 aikana järjestämä sarja taiteen ja tieteen rajapinnoille sijoittuvia julkisia keskusteluja. Alla yksi esimerkki Tiuku klubeista:

ONKO KRIITTISELLE TAIDEPEDAGOGIIKALLE SIJAA KASVATUKSESSA?
10.5.2016 klo 18–20 | Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51, Helsinki

Kriittinen pedagogiikka voidaan ajatella verbinä, kutsuna toimintaan. Kansalaisaktivismiakin se voi olla, poliittisen ohjailun sijaan. Kansalaisuuden eväät, sivistys ja viisaus saadaan kasvatuksesta, perusopetuksesta, yhteisöllisestä ja yhteiskunnallisesta ilmapiiristä ja osallistumisen mahdollisuuksista; siitä, millaisessa ympäristössä nuori elää, tulee kuulluksi, oppii argumentoimaan, tekee valintojaan, kohtaa paikan ja ajan kulttuurin sekä sen kannustavat ja lannistavat piirteet.

Osallistuminen ihmiskunnan ja maapallon toivon pedagogiikkaan on syy toteuttaa kriittistä
pedagogiikkaa ja kehittää ajattelun taitoja alasta riippumatta. Miten kriittistä pedagogiikkaa voi
toteuttaa käytännössä? Millaisia raja-aitoja täytyy ylittää? Mikä sija taidepedagogiikoilla on kriittiseen kansalaisuuteen kasvamisessa? Minkälaisia kasvamisen olosuhteita tarvitsemme tasavertaisen ja oikeudenmukaisen nyky-yhteiskunnan rakentamisessa?

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja möyhimään kriittisen taidepedagogiikan arjen ja aatteen
todellisuutta toukokuun Tiuku-klubille!

Panelisteina keskustelua virittävät Tampereen yliopiston kasvatustieteen opettaja, pedagogi Marjo Vuorikoski, kokonaiskoulupäivän koordinaattori Suvi Lappalainen Lahdesta ja koulun joukkomuotoisuutta valottava, kasvatussosiologian professori Hannu Simola Helsingin yliopistosta. Kommentaattoreina toimivat opettaja Jyri Siimes Tampereen yhteiskoulusta, tutkimusprofessori Tommi Hoikkala Nuorisotutkimusverkostosta sekä professori Sirkku Kotilainen Tampereen yliopiston Nuoret estradille -hankkeesta. Iltaa fasilitoi toimittaja Ville Blåfield.

Ystävällisin terveisin
Satu Olkkonen, tutkijatohtori, Nuoret Estradille -hanke, Tampereen yliopisto
Fanny Vilmilä, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto, Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas

Tiuku-klubi on avoin foorumi kaikille ennakkoluulottomasta tiedon julkistamisesta kiinnostuneille. Illoissa luodaan debattia tieteen, taiteen, median ja kansalaistoiminnan risteyksiin. Lähtökohta on tiedon ja toiminnan monialaisuudessa. Klubi kutsuu pohtimaan tiedon julkistamisen mahdollisuuksia ja pulmakohtia sekä visioimaan kekseliäitäkin uudistuksia. Klubit voivat käynnistyä runosta, keskustelusta, laulusta, performanssista tai mistä tahansa muusta tiedon julkistamisen muodosta. Tiuku-klubi luo pohjan sekä uusille avauksille että pitkäjänteiselle yhteistyölle. Klubia luotsaa Tiuku – Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas ry (www.tiuku.info).

Aineistoa aiemmista klubeista sekä lista klubin aiheista löytyy Klubiarkistosta.