TIUKU

Kulturfabriken för Informationsspridning

Tiuku klubb

Under 2015-2017 organiserade Tiuku en serie diskussioner under rubriken Tiuku klubb! Klubben hade sammankomster på bl.a. Korjaamo i Helsingfors (Tölö), Arcadia Book Shop samt på Svenska Teatern. På programmet stod debatt och diskussioner som sonderar gränszonerna mellan forskning, konst, medborgarsamhälle och journalistik.