TIUKU

Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas

Miksi Tiuku?

Miten tuottaa, käyttää ja jakaa tietoa? Journalismia, tiedettä ja taidetta yhdistää osaajien jatkuva erikoistuminen ja kohdeyleisöjen eriytyminen. Samaan aikaan nykypäivänä arvostetaan yhä enemmän monialaisuutta ja -kanavaisuutta sekä sektorienvälisyyttä. Näin myös tieteessä, journalistisessa työssä ja taiteessa. Tiuku on yksinkertainen vastaus monimutkaiseen kysymykseen. Se tarjoaa yhteistoimintaa tukevan verkoston, jossa taiteen, mediatyön ja tutkimuksen tekijät voivat luoda yhdessä uutta tietoa ja ajattelua tekemällä pohjimmiltaan juuri sitä, mitä he osaavat parhaiten, eli käyttämällä oman alansa ammattitaitoa. Tiuku nojaa yhteistoiminnallisuuden ja moniäänisyyden sekä avoimen ja kestävän tiedon varaan. Tiukun toiminnat tuovat yhteen tiede- ja taideyhteisöt, media-alan ammattilaiset, viranomaiset, päätöksentekijät, yritykset ja kansalaiset.