TIUKU

Kulturfabriken för Informationsspridning

Varför Tiuku?

Tiuku är ett enkelt svar på en rad komplicerade frågor. Som forskare vill vi gärna nå ut till världen utanför universitetet, vi vill tilltala, upplysa, ifrågasätta och skaka om. Samtidigt är forskare i dag sällan särskilt väl utrustade när det gäller att paketera sin kunskap för en bredare läsarkrets. Som konstnärer är vi fullt lika nyfikna, vi vill väcka frågor, känslor, förundran och leda till ny insikt. Vi vill också bredda ut och nå generationer och befolkningsskikt som sällan eller aldrig beträr ett museum. Vi vill göra konsten till en del av vardagen. Som mediaproffs vill vi erbjuda nya innehåll, även sådana som breddar det medium vi arbetar i. I gemensamma projekt kan vi utnyttja varandras kunnande och göra nytt bruk av våra egna förmågor. Därför erbjuder Tiuku ett nätverk och en slags mötesplats för idéer, där vi alla kan vara del av någonting nytt och lite större samtidigt som var och en fokuserar sina energier på att göra det hon gör bäst, det vill säga på att använda sitt egna professionella kunnande. Tiukus styrka är helt enkelt den styrka du och jag kan ha i mångröstad samverkan.